RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Pracę z dziećmi planuje się w zależności od warunków atmosferycznych w sali bądź na świeżym powietrzu.
I. Przed śniadaniem od godz. 6.30 do godz. 8.30

 1. Schodzenie się dzieci.
 2. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych.
 3. Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
 4. Ćwiczenia poranne.
 5. Zabiegi higieniczne.
 6. Śniadanie – godz. 9.00

II. Zajęcia programowe od godz. 10.00 do godz. 11.00

 1. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości indywidualnych dziecka:
 • działania zespołowe
 • z całą grupą
 • praca indywidualna
 1. Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub
  w sali:
 • poznawanie najbliższego otoczenia
 • wycieczki
 • spacery
 1. Zabiegi higieniczne.
 2. Obiad – godz. 12.00

III. Poobiedni relaks od godz. 12.30 do godz. 14.00

 1. W grupach młodszych leżakowanie ze słuchaniem bajek.
 2. W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.
 3. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, propozycje dodatkowych zajęć dla chętnych dzieci.
 4. Zabiegi higieniczne.
 5. Podwieczorek – godz. 14.00

IV. Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi
od godz. 14.15 do 16.30

 1. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym lub placu zabaw.
 2. Rozchodzenie się dzieci.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast