DYREKTOR PRZEDSZKOLA
przyjmuje uwagi i wnioski w godzinach pracy administracyjnej


Wszelkie uwagi i zapytania można również kierować anonimowo za pośrednictwem “Skrzynki Uwag i Wniosków” znajdującej się w kąciku dla rodziców.Odpowiedzi na pytania zamieścimy na tablicy ogłoszeń.


Prosimy rodziców o terminowe dokonywanie wpłat za przedszkole od 1 do 15 – tego każdego miesiąca, nie przestrzeganie terminów płatności skutkuje skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków

Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego pisemnego zgłoszenia do dyrektora przedszkola swojej rezygnacji z przedszkola.


Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast