KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZAGÓRZU

DYREKTOR –  BEATA RUSEK–   Wychowanie przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie placówkami oświatowymi, oligofrenopedagog, menadżer ekonomii społecznej,

NAUCZYCIEL –  KSIĄDZ ADAM ALEKSANDROWICZ – religia

NAUCZYCIEL – MAGDALENA BUCIOR – psycholog dziecięcy

NAUCZYCIEL – SYLWIA BOLEK- WYGRABEK – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

NAUCZYCIEL- MAGDALENA BZDUCHA – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia z terapią pedagogiczną i resocjalizacją, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

NAUCZYCIEL – OTYLIA CELAREK – Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zarządzanie placówkami oświatowymi,

NAUCZYCIEL – MARZENA LIKUS – Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,

NAUCZYCIEL -NATALIA GAJDA – Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, Integracja Sensoryczna,

NAUCZYCIEL –  AGNIESZKA TABORSKA – Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zarządzanie placówkami oświatowymi,

NAUCZYCIEL – RENATA WALĘGA – Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, katecheza przedszkolna, wychowanie plastyczne

NAUCZYCIEL – AGNIESZKA WARSZAWSKA – Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, j. angielski                        


Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast