OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE WYNOSI:

  • 5 godzin bezpłatnie –przyjmujemy od 8:00 – 13:00
  • Każda godzina ponad podstawę programową 1zł
  • Opłatę nalicza system działający w przedszkolu ATMS
  • Dzieci 6-letnie objęte rocznym przygotowaniem do szkoły nie płacą za pobyt.
  • dla drugiego i kolejnych dzieci opłatę obniża się o 50%

Odliczeń związanych z chorobą dziecka dokonuje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica.

Opłatę odlicza się na podstawie Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXVIII/191/2017 z dnia 9 STYCZNIA 2017r
-tekst uchwały dostępny w kąciku dla rodziców,
-na stronie www.babice.pl
Dzienna stawka żywieniowa – 7,00 zł
• śniadanie + II śniadanie – 2,00 zł
• obiad – 3,50 zł
• podwieczorek – 1,50 zł

Dzieci korzystające z pomocy OPS mają refundowany jeden gorący posiłek – OBIAD .
W przypadku nieobecności dziecka opłatę za posiłki pomniejsza się o każdy dzień nieobecności w następnym miesiącu.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast